Aanmelden als lid kan via het secretariaat:

Per post:
secretariaat St. Bavo
Molenstraat 10
6687 AN Angeren

Per mail:
secretariaat@stbavoangeren.nl