De jeugd en senioren vendeliers leveren een grote bijdrage bij aan het historische element van de vereniging. Het zwaaien van de vaandels is een hele kunst en wordt door bekwame en kundige handen gedaan. De vaandels zijn kleurrijk versierd met het verenigingslogo en kerkelijk ingewijd. Het vendelen is vroeger ontstaan ten tijde van oorlogen en plunderingen, op momenten dat de strijd voorbij was en het gevaar was wedergekeerd. De gilde broeders beschermden wat hun het dierbaarste was, hun vrouw en kinderen, huis en haard. Door een gebed met de vaandels om zich heen te zwaaien, konden ze meer zeggen dan met woorden. Het is een prachtig gezicht om iedere keer weer te mogen aanschouwen.

vendeliers

Vendelzwaaien is een eerbetoon aan God. De vendelhulde zelf wordt een gebed en strijd genoemd. Een strijd tussen goed en kwaad.

Het vendelen heeft een gelovige bijdrage geleverd aan de gilden en schutterijen. De vaandels zijn namelijk ook ingewijd door pastoren van katholieke kerken.

Vendel staat voor:

V dat is Vrede
E dat is Eendracht
N dat is Noblesse – adeldom/ adelstand
D dat is Discipline
E dat is Eer
L dat is Lach en Leven

Maar wat doen deze vendeliers nou? Ze maken met hun vaandel verschillende bewegingen die een gebed vormen tegen de strijd die geleverd moet worden of is geleverd. De vlag mag namelijk nooit de grond raken, hij moet schoon blijven.

Hieronder de betekenis van de verschillende bewegingen.

Ronde 1: Er wordt tot de vendeliers gesproken.

Ronde 2: de vlag begint weer boven het hoofd. Na een paar slagen die een kort gebed vormen, wordt de strijd tussen goed en kwaad, tussen God en de Duivel uitgebeeld.

Ronde 3: Weer gaat de vlag boven het hoofd. Er wordt ontzettend gestreden en men heeft extra kracht nodig. Vervolgens begint het gebed om de hulp tot de patroonheilige. Het eindigt in de voerwinning van het goede op het kwade, met de hulp uit de hemel.

Vendelen kun je doen op verschillende manieren.

Klassiek vendelen: allemaal op dezelfde manier vendelen met meerdere vendeliers. Vendelen voor de schutterskoning en de landvorst.

Acrobatisch vendelen: Hier wordt meestal solo gevendeld. Dit om het vendel hoog te houden tot de dood erop volgt. Het vendel van de drager moest telkens boven het hoofd van de strijders zichtbaar zijn.

De vendeliers repeteren op woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur in het Dorpshuis.